Úvod Trasy Kontakty CZE | ENG | RUS

Nabídka procházek Prahou

Královská cesta
Strávíte v Praze jen pár dnů? Pak je pro Vás nejvhodnější společná procházka po tzv."Královské cestě". Seznámíte se s nejznámějšími pamětihodnostmi Prahy po cestě, kterou kráčely korunovační průvody z královského dvora ze Starého města až na Pražský Hrad. Cestou budeme obdivovat Obecní dům s Prašnou bránou, Staroměstskou radnici s Orlojem na Staroměstském nám., Karlův most, Malostranské nám. s kostelem sv. Mikuláše. Nakonec nás Nerudova ulice zavede až na Hradčanské nám. k Pražskému Hradu, odkud se potěšíme pohledem na nádherné panorama města.

Pražský Hrad
Při této prohlídce se seznámíte s Pražským Hradem, který je zapsán v Guinessově knize rekordů jako největší souvislý hradní komplex na světě (plocha – více než 70 000 m2). Uvidíte Chrám sv.Víta, Královský palác, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Hradčanské náměstí, Loretu, Strahovský klášter.

Staré Město a Nové Město
Na této exkurzi si prohlédneme nejvýznamnější pamětihodnosti obou historických pražských měst. Na nám. Republiky, se seznámíme s historií Prašné brány a Obecního domu, dále budeme pokračovat Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí ke Staroměstské radnici s Orlojem, Karlovou ulicí ke Karlovu mostu a kolem Národního divadla po Národní třídě dojdeme až na Václavské náměstí.

Židovské Město
Tato část města, též zvaná Josefov, byla původně židovské ghetto, které zaniklo při asanaci Starého města provedené na přelomu 19. a 20. stol. Při této procházce budeme obdivovat nejen do dnešních dnů dochovanou židovskou radnici, ale i Staronovou, Maiselovu, Klausovu a Pinkasovu synagogu, starý Židovský hřbitov s pseudorománskou obřadní síní a Španělskou synagogu v maurském stylu.

Malá Strana
Procházka klikatými uličkami Malé Strany nás zavede na Malostranské náměstí s chrámem sv. Mikuláše, do Karmelitské ulice ke kostelu Pany Marie Vítězné, který je domovem světoznámé sošky Pražského Jezulátka. Ostrov Kampa nám dá pocítit atmosféru dávných dob a dovede nás ke Karlovu mostu, který spojuje oba břehy Vltavy již více než 600 let.


Všechny exkurze jsou pěší.

Můžete si vybrat z výše uvedených exkurzí, ale je možné též předem naplánovat individuální exkurzi, která bude vyhovovat přímo Vašim osobním požadavkům.

Délka jednotlivých exkurzí je přibližně 3-4 hodiny. Dobu trvání exkurze lze přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Místo setkání lze uskutečnit ve Vašem hotelu či v centru města na místě dohodnutém předem.

Úhrada za provedené průvodcovské služby se provádí v hotovosti po ukončení exkurze. Konečná cena exkurze vychází z doby trvání exkurze a hodinové sazby (800,- Kč/1hod) za průvodcovské služby.

Do ceny za průvodcovské služby nejsou zahrnuty poplatky za MHD a vstupné do jednotlivých objektů.

Praha je též slavná jako město vážné hudby. Na této stránce najdete nabídku koncertů vážné hudby.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím kontaktujte. Spojení naleznete ve složce kontakty.